End-time Awakening Seminar

Latest Teachings

FUNDISHO LA SIKU ZA MWISHO

Fundisho la siku za Mwisho 1 Kanisa la Mungu katika Yesu Kristo katika mwanzo wake yaani katika kipindi cha mitume lilijikita katika kupambanua maono ya Injili yaani kumpevusha mwanadamu katika [...]

PATAKATIFU PA PATAKATIFU

Wito wa wanafunzi wa Kristo ni kubadilishwa hata kuingia patakatifu pa patakatifu na kukaa hapo ili kufundishwa na Mungu mapenzi yake ili basi Mungu apate kujulikana katika mioyo yao sawasawa na [...]

Kusudi la Uhai na Maisha

Mfumo wa Kusudi la Kuishi linapatikana ndani ya Mtu mmoja Adam wa kwanza. Tukitaka kufahamu Maana ya maisha ambayo tunaishi au kwanini tunasema sisi sio wa Ulimwengu huu basi ni lazima tufahamu [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt